• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym zapotrzebowaniom, oczekiwaniom i chęci uczestnictwa w szkoleniach – Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” informuje o szkoleniach związkowych – program rozwoju kompetencji – dla działaczy szczebla zakładowego. Czterodniowe szkolenia odbędą się w siedzibie Zarządu  Regionu w dwóch terminach 7– 10 luty i 21 – 24 luty 2010 r.

W związku z organizacją szkolenia w lutym – program rozwoju kompetencji – dla działaczy szczebla zakładowego – informujemy, że jedna organizacja zakładowa/międzyzakładowa/ NSZZ „Solidarność" może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby będące członkami komisji zakładowej.

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności na cały nadchodzący Nowy Rok 2011

w imieniu Zarządu i własnym życzy Marzena Kardasińska

UlotkaRuszyła akcja, podczas której "Solidarność" zachęca do szybszego skończenia zakupów w Wigilię. Do klientów sklepów trafi 10 tys. wigilijnych opłatków wraz z ulotkami.

Związkowcy od dawna głoszą, że przedłużania godzin otwarcia placówek do godz. 17.00 czy nawet 18.00 nie przekłada się na większe zyski sklepów. - O tej porze tylko znikoma liczba klientów robi zakupy. Cierpią na tym natomiast przede wszystkim pracownicy, którzy po zamknięciu muszą jeszcze rozliczyć się z pieniędzy, posprzątać sklep i dopiero wieczorem wychodzą z pracy. Bywa więc, że do domu docierają o godz. 19.00, a nawet 20.00 - mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Handlu NSZZ "Solidarność".

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" podejmie działania w sprawie zmiany Karty Nauczyciela (art. 42 KN -dotyczącego dwóch niepłatnych godzin zajęć edukacyjnych) i ustawy o pracownikach samorządowych. 15 grudnia br., w ramach Europejskich Dni Protestu, posłom zostaną przekazane pakiety informacyjne (m.in. List otwarty, stanowiska SKOiW, XXI postulatów, projekt zmiany art. 42 KN). SKOiW wystąpi do przewodniczącego KK NSZZ „S" o doprowadzenie do spotkania z premierem RP.