• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Koleżanki i Koledzy!

Manifestacja pokazała nie tylko naszą siłę i determinację, ale również – a może przede wszystkim – ogromne poparcie i zaufanie społeczeństwa, które oczekuje zmian. To pokazuje, że „Solidarność” i pozostałe związki zawodowe są dzisiaj jedyną realną siłą zdolną do przeciwstawienia się złej polityce prowadzonej w Warszawie na ulicy Wiejskiej.

To duże zobowiązanie. Nie wolno nam go zawieść.

Podczas finału akcji "Dość lekceważenia społeczeństwa" 14 września ogłosiliśmy na Placu Zamkowym, że będziemy zbierać podpisy pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu, potocznie nazywaną też petycją o samorozwiązanie Sejmu. Nadszedł czas, aby z całą mocą uruchomić tę akcję. Petycja z formalnego punktu widzenia nie ma mocy prawnej. To znaczy, że nie jest dla posłów wiążąca. Ale jeśli uda nam się znaczącą liczbę podpisów, politycy nie będą mogli zignorować tego głosu. Dlatego warto zaangażować się w to przedsięwzięcie, bo będzie to ważny środek nacisku na władzę, która prędzej czy później musi zacząć słuchać swoich obywateli.

Zwracam się do wszystkich struktur naszego Związku, naszych sympatyków, do organizacji, stowarzyszeń, inicjatyw obywatelskich oraz do wszystkich, którzy chcą zmiany obecnej władzy, o poparcie naszej akcji. Petycję z listą na podpisy można pobrać ze strony głównej www.solidarnosc.org.pl w formie elektronicznej lub bezpośrednio w Zarządach Regionów NSZZ „Solidarność”.

Piotr Duda

Oryginalne listy z podpisami należy przekazywać do poszczególnych komisji zakładowych, regionów lub bezpośrednio do Komisji Krajowej.

Jak zmierzyć sukces Dudy, Guza i związkowców, którzy na parę dni przejęli Warszawę? Ilością artykułów i czasu telewizyjnego poświęconego i demonstracjom, i samym związkowym szefom? Było tego całe mnóstwo. Plejada liberalnych dziennikarzy na głowie stawała, by związkowców opluć i obśmiać. Co utwierdza w przekonaniu, że związki są piętro wyżej, jeśli chodzi o obecność w przestrzeni publicznej - wcześniej je ignorowano, teraz z nimi walczą. Chwała związkowcom, że pokazali palcem na patologie III RP, pokazali, czyją stronę trzyma rząd, pokazali, że dzisiejsza Polska to nie jest najwspanialszy z ustrojów. Chwała im, że wprowadzili do debaty publicznej punkt widzenia pracownika. Że głośno zaczęli mówić to, co większość Polaków mówi po cichu. Warto to docenić!

Warto przeczytać więcej tutaj

"Oświata jest dobrem całego narodu" – pod takim hasłem 12 IX 2013r. odbyła się blisko czterotysięczna pikieta przed Ministerstwem (nie)Edukacji Narodowej w Warszawie i przed Sejmem – w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu „Stop – dość lekceważenia społeczeństwa".

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.12.2012r. (wtorek) odbędzie się konferencja z udziałem Przewodniczącego SKOiW Ryszardem Proksą na temat aktualnej sytuacji w oświacie. Miejsce spotkania: siedziba Zarządu Regionu ul. Wojska Polskiego 2a, godz. 12.00. Zapraszamy!

MEN przedstawiło kolejne dane dotyczące wynagrodzeń nauczycieli. Strona związkowa chce jak największego udziału płacy zasadniczej w całości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.

17 kwietnia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się druga tura rozmów ze związkami zawodowymi o wzroście wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego od września 2012 r. Kwota bazowa, od której wylicza się wynagrodzenia nauczycieli ma wzrosnąć o 3,8 proc. od 1 września 2012 r.  O taki sam wskaźnik  - według podtrzymanych propozycji MEN – ma zostać podwyższone wynagrodzenie zasadnicze na wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycieli.