• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

W dniu 25 maja 2011r. o godz. 14.00 w Rzeszowie odbędzie się pikieta organizowana przez nasz Związek.

W najbliższym czasie na posiedzeniu rządu ma być dyskutowana  zmiana w zakresie urlopów nauczycieli. Ich wymiar ma zostać ograniczony z 78 do 52 dni roboczych, w przypadku nauczycieli przedszkoli do 35 dni w ciągu roku. Skróceniu mają ulec także nauczycielskie urlopy na podreperowanie zdrowia. Nauczycieli ma obowiązywać także 40 godzinny tydzień pracy, z czego 20-22 godziny maja być spędzone przy tablicy.

Inne zmiany dotyczą m.in. uzależnienia podwyżek i awansów od realnego wzrostu jakości nauczania. Poza tym Karta Nauczyciela ma obowiązywać jedynie osoby uczące. Dyrektorzy szkół, jeśli nie prowadzą zajęć, mają zmienionej ustawie nie podlegać.

Strona samorządowa naciska także, aby dokonać zmian w zakresie ustalania i wypłacania pensji nauczycielskich. Samorządowcy chcą likwidacji dodatków wiejskiego i mieszkaniowego i przesunięcia tych pieniędzy do pensji zasadniczej. Postulują także stałą likwidację wymogu zapewnienia nauczycielom średnich pensji i obowiązku wypłacania tzw. dodatków wyrównawczych. Wobec licznych możliwości zdobycia zewnętrznego finansowania, chcą także obniżenie stałego wskaźnika z 1 do 0,5 proc. subwencji oświatowej przeznaczanego na szkolenia nauczycieli.

Źródło: gazetaprawna.pl, samorzad.pap.pl

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym zapotrzebowaniom, oczekiwaniom i chęci uczestnictwa w szkoleniach – Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” informuje o szkoleniach związkowych – program rozwoju kompetencji – dla działaczy szczebla zakładowego. Czterodniowe szkolenia odbędą się w siedzibie Zarządu  Regionu w dwóch terminach 7– 10 luty i 21 – 24 luty 2010 r.

W związku z organizacją szkolenia w lutym – program rozwoju kompetencji – dla działaczy szczebla zakładowego – informujemy, że jedna organizacja zakładowa/międzyzakładowa/ NSZZ „Solidarność" może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby będące członkami komisji zakładowej.

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności na cały nadchodzący Nowy Rok 2011

w imieniu Zarządu i własnym życzy Marzena Kardasińska