• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej oświatowej społeczności, dlatego serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz szkół i placówek kierujemy do Nauczycieli oraz Pracowników administracji i obsługi.

Rodzicom życzymy cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej wytrwałości i radości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

List otwarty z okazji Dnia Edukacji Narodowej - pdfpobierz

Oczekuję, aby Pan Premier wywiązał się ze swoich umów (...) Przekazuję stanowisko Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odnoszące się do wyjątkowo bulwersującej sprawy – niewywiązania się przez Pański Rząd z porozumienia zawartego ponad dwa lata temu (...)

Porozumienie to dotyczy zmian w systemie wynagradzania nauczycieli i zostało zawarte 7 kwietnia 2019 r. w bardzo trudnym dla polskiej edukacji czasie. Zawierając je NSZZ »Solidarność« wykazał się daleko idącą rozwagą i odpowiedzialnością za przyszłość nie tylko pracowników oświaty, ale też za przyszłość naszych dzieci.

Pobierz pnglist

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” żąda natychmiastowej realizacji porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku pomiędzy Rządem RP a naszym Związkiem.

Od ponad dwóch lat Rząd uchyla się od wypełnienia przyjętego zobowiązania o wprowadzeniu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Zlekceważenie zawartej z NSZZ „Solidarność” umowy społecznej jest dla wszystkich polskich pracowników bardzo negatywnym sygnałem. Brak zaufania obywateli do państwa może skutkować niepokojami społecznymi i niechęcią do rozwiązywania konfliktów społecznych na drodze porozumienia i kompromisu.

Pobierz pdfzałącznik221.69 KB

Obecnie nauczyciel ma 4046,00 zł wynagrodzenia zasadniczego, 18 godzin pensum, miesięcznie (za 4 tygodnie) - 72 godziny. 4046,00 zł podzielmy przez 72 h = 56,20 zł/h (brutto).

Po „podwyżce” ma być 5040,00 zł wynagrodzenia zasadniczego, podzielmy tą kwotę przez 88 h (22 h nowe pensum x 4 tygodnie) = 57,30 zł/h (brutto).

Ile wynosi „podwyżka”? 57,30 zł - 56,20 zł = 1,10 zł za jedną godzinę lekcyjną...

Więcej: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauczyciel-dla-ucznia--zmieniamy-status-zawodowy-nauczyciela

Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego pracownika.

Zmiana ustawy o podatku dochodowym przywróci równowagę między związkiem pracodawców a związkami zawodowymi. Do tej pory pracodawcy mogli sobie składki na swoje konfederacje przekazywać z kosztów zakładu pracy, a składki związkowe musieliśmy przekazywać po opłaconym przez nas podatku.

Więcej: Piotr Duda: Oczekiwany od ponad 30 lat postulat „S” stał się faktem! Będzie można odliczyć od podatku związkową składkę (tysol.pl)