• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Wszystkim Nauczycielkom i Nauczycielom, Pracownikom obsługi i administracji, życzymy dobrego, bezpiecznego wypoczynku, spokojnego czasu, z którego będą płynęły wspaniałe wspomnienia oraz możliwości maksymalnego naładowania baterii na następny rok szkolny.

krs

 

Związkowcy z NSZZ "Solidarność" w całej Polsce zbierają podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie Zielonego Ładu.

Więcej: tutaj

epo

Najnowszy numer e-Przeglądu Oświatowego jest dostępny do pobrania na stronie KSOiW:

https://snio-solidarnosc.pl/sekcja-oswiaty/artykul/110

Zachęcamy do lektury!

Treść w załączniku:

pdfApel_P_Dudy.pdf

Podczas odbywającej się 28.11.2023 r. w Warszawie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sporo uwagi i czasu poświęcono kwestii zapisów nowego Regulaminu Pracy KSOiW i funkcjonowania zespołów problemowych. Rada przyjęła regulamin i powołała zespoły: ds. pragmatyki zawodowej (tu podzespoły: szkolnictwa ogólnego, szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa specjalnego, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, awansu zawodowego, standardów pracy, podstawy programowej, pracy bibliotekarzy i specjalistów, pieczy zastępczej - domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, pracowników administracji, obsługi, kuratoriów oświaty, szkolnictwa artystycznego); finansów KSOiW; konsultacji prawnych; promocji i szkoleń, organizacji; informacji i mediów; tradycji, kultury i duszpasterstwa.

Z naszego MOZ-u do pracy w zepołach zarekomendowano:

Zespół ds. pragmatyki zawodowej w zakresie:

  • szkolnictwa specjalnego - Agatę Urbaś,
  • pieczy zastępczej (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, inne) - Teresę Szczotkę,

Zespół ds. finansów KSOiW, finansowania systemu oświaty, wynagrodzeń i regulaminów - Jarosława Jabłońskiego

Zespół ds. informacji i mediów - Marzenę Kardasińską.

Więcej tutaj

Przychody zwolnione z podatku PIT w ramach ulgi dla pracujących seniorów to kwota 85 528 zł rocznie (2023r.) Wynagrodzenie łączne brutto mieszczące się w tej kwocie jest wolne od podatku dochodowego. Dodatkowo, przy przekroczeniu przychodu 85 528 zł w danym roku, przysługuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł.

Ulga dla pracujących seniorów przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), są aktywne zawodowo (opłacają składki na ZUS) oraz nie pobierają emerytury lub renty, ani analogicznych świadczeń w ramach ubezpieczenia rolniczego (KRUS).

Dodatkowo, przy przekroczeniu przychodu 85 528 zł w 2023 roku przysługuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. W praktyce osoba aktywna zawodowo i nie pobierająca emerytury/renty po osiągnięciu wieku emerytalnego może zarobić 115 528 zł rocznie bez konieczności zapłaty podatku PIT.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy – zlecenie, która chce skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów, musi złożyć wniosek do pracodawcy o zastosowanie tej ulgi.

wzór wniosku: tutaj

więcej info: tutaj