• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” organizuje ogólnopolskie uroczystości 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniu 29 sierpnia 2015r. Komisja Krajowa zaprasza związkowców wraz z rodzinami do udziału w uroczystościach i zapewnia refundacje kosztów przejazdów autokarów. Zgłoszenia na wyjazd prosimy przesyłać na nasz email do dnia 25 lipca 2015r.

solid35

Kiedyś znaliśmy ten tekst na pamięć. Potem stopniowo o nim zapominaliśmy, bo myśleliśmy, że już można zapomnieć. Niestety, coraz bardziej go sobie przypominamy w tych czasach, w jakich żyjemy. Boimy się tylko, żeby znowu na pamięć nie znać...

Uprzejmie informujemy, że spotkanie z Przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Panem Ryszardem Proksą na temat aktualnej sytuacji w polskiej oświacie odbędzie się 02.06.2015r. o godzinie 1400 w Stalowej Woli. Miejsce spotkania będzie podane w późniejszym terminie. Prosimy o informację zwrotną o liczbie osób ze szkół i placówek, które wezmą udział w spotkaniu w terminie do 26.05.2015r. Prosimy również o przesyłanie na naszą pocztę email pytań do Pana Przewodniczącego w tym temacie oraz innych sprawach oświatowych i związkowych.

20 kwietnia br. w Warszawie obradowało Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystosowała oświadczenie w sprawie Karty Nauczyciela. Zatwierdzono ostateczny harmonogram manifestacji w Warszawie. Manifestacja rozpoczyna się 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 pod Kancelarią Premiera a zakończy się około godziny 15.00 pod Sejmem RP. Zdecydowanego poparcia dla naszych działań udzielił Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, który także zapowiedział udział w manifestacji. Prezydium ponownie apeluje do struktur oświatowej Solidarności o liczny udział w manifestacji.