• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

W ramach ogłoszonego przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność Roku Księdza Jerzego Popiełuszki, w sobotę 15 czerwca 2019 o godzinie 17.00 w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski, odbędzie się maryjno - patriotyczny koncert Zespołu Śląsk.

W niedzielę 16 czerwca, podczas Eucharystii w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski o godzinie 12.00, nastąpi uroczyste przekazanie relikwii Patrona Solidarności.

Więcej pdftutaj

jajoSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

serdeczne życzenia zdrowia, nadziei, wiary i miłości, wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym oraz siły i wytrwałości w pokonywaniu problemów trapiących polską oświatę,

w imieniu Komisji Międzyzakładowej  MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli oraz własnym,

wszystkim członkom i sympatykom „Solidarności” oraz całej społeczności szkolnej,

pragnie złożyć 

Marzena Kardasińska

Przewodnicząca

Stanowisko Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Stalowej Woli ws. votum nieufności dla Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  w Stalowej Woli domaga się natychmiastowej rezygnacji Pana Ryszarda Proksy ze stanowiska Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania lub niezwłocznego odwołania go z tej funkcji przez Walne Zebranie Delegatów.

Jako członkowie Solidarności domagamy się podniesienia płac w oświacie na poziomie nie mniej niż o 650 złotych od stycznia tego roku i kolejnych 15 procent od stycznia 2020 roku do wynagrodzenia zasadniczego, bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela, a także podwyżek nie tylko dla nauczycieli, ale też administracyjnych pracowników oświaty.

Podpisanie przez Pana Proksę porozumienia w dniu 7 kwietnia 2019 roku było zlekceważeniem płacowych postulatów NSZZ „Solidarność” i w naszej ocenie doprowadziło do głębokich i niszczących podziałów środowiska oświatowego oraz rezygnacji wielu członków z przynależności do naszego Związku.

Ponadto uzasadnieniem  dla rezygnacji z funkcji przewodniczącego lub odwołaniem z tej funkcji  Pana Ryszarda Proksy jest upolitycznienie działań, chaos w przedstawianiu postulatów sporu zbiorowego oraz sposób prowadzenia negocjacji z Rządem.

Niniejszym zobowiązuje się delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli (4 osoby) do niezwłocznego podjęcia inicjatywy zwołania w trybie pilnym nadzwyczajnego zebrania Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Stalowej Woli.

W świetle powyższego nie wyobrażamy sobie dalszej przynależności do Krajowej Sekcji Oświaty bez przywrócenia jej wiarygodności, a brak zaufania do Przewodniczącego Ryszarda Proksy paraliżuje skuteczną działalność „Solidarności” wśród pracowników oświaty.

W imieniu KM

Marzena Kardasińska
Przewodnicząca

załącznik: pdfStanowisko KM MOZ NSZZ "Solidarność"

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" obradujący w dniach 14-15 lutego w Zakopanem skrytykowali "Deklarację na rzecz edukacji przyszłości", skierowaną do nauczycieli przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską.

W stanowisku przesłanym PAP Rada KSOiW NSZZ "Solidarność" uznała "Deklarację na rzecz edukacji przyszłości", skierowaną do nauczycieli przez minister edukacji narodowej, "za kolejny dowód konfrontacyjnej postawy wobec środowiska oświatowego i reprezentujących je organizacji związkowych, brak woli porozumienia i dążenie do zaognienia konfliktu".

Zdaniem Rady, przesłany do szkół dokument świadczy o absolutnym braku wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania oraz o prawdziwych potrzebach pracowników szkół i placówek oświatowych. "Jest próbą jednostronnego narzucenia rozwiązań, mimo zdecydowanego sprzeciwu nauczycieli".

Zgodnie z podjętą przez regionalny Sztab Protestacyjno - Strajkowy decyzją rozpoczynamy wchodzenie w spory zbiorowe. Kolejne akcje są w przygotowaniu - zostaną uruchomione od momentu wejścia w procedurę sporu (tuż po feriach).

41889667 922246861316580 6165946756279304192 n