• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Stanowisko Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Stalowej Woli ws. votum nieufności dla Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  w Stalowej Woli domaga się natychmiastowej rezygnacji Pana Ryszarda Proksy ze stanowiska Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania lub niezwłocznego odwołania go z tej funkcji przez Walne Zebranie Delegatów.

Jako członkowie Solidarności domagamy się podniesienia płac w oświacie na poziomie nie mniej niż o 650 złotych od stycznia tego roku i kolejnych 15 procent od stycznia 2020 roku do wynagrodzenia zasadniczego, bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela, a także podwyżek nie tylko dla nauczycieli, ale też administracyjnych pracowników oświaty.

Podpisanie przez Pana Proksę porozumienia w dniu 7 kwietnia 2019 roku było zlekceważeniem płacowych postulatów NSZZ „Solidarność” i w naszej ocenie doprowadziło do głębokich i niszczących podziałów środowiska oświatowego oraz rezygnacji wielu członków z przynależności do naszego Związku.

Ponadto uzasadnieniem  dla rezygnacji z funkcji przewodniczącego lub odwołaniem z tej funkcji  Pana Ryszarda Proksy jest upolitycznienie działań, chaos w przedstawianiu postulatów sporu zbiorowego oraz sposób prowadzenia negocjacji z Rządem.

Niniejszym zobowiązuje się delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli (4 osoby) do niezwłocznego podjęcia inicjatywy zwołania w trybie pilnym nadzwyczajnego zebrania Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Stalowej Woli.

W świetle powyższego nie wyobrażamy sobie dalszej przynależności do Krajowej Sekcji Oświaty bez przywrócenia jej wiarygodności, a brak zaufania do Przewodniczącego Ryszarda Proksy paraliżuje skuteczną działalność „Solidarności” wśród pracowników oświaty.

W imieniu KM

Marzena Kardasińska
Przewodnicząca

załącznik: pdfStanowisko KM MOZ NSZZ "Solidarność"

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" obradujący w dniach 14-15 lutego w Zakopanem skrytykowali "Deklarację na rzecz edukacji przyszłości", skierowaną do nauczycieli przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską.

W stanowisku przesłanym PAP Rada KSOiW NSZZ "Solidarność" uznała "Deklarację na rzecz edukacji przyszłości", skierowaną do nauczycieli przez minister edukacji narodowej, "za kolejny dowód konfrontacyjnej postawy wobec środowiska oświatowego i reprezentujących je organizacji związkowych, brak woli porozumienia i dążenie do zaognienia konfliktu".

Zdaniem Rady, przesłany do szkół dokument świadczy o absolutnym braku wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania oraz o prawdziwych potrzebach pracowników szkół i placówek oświatowych. "Jest próbą jednostronnego narzucenia rozwiązań, mimo zdecydowanego sprzeciwu nauczycieli".

Zgodnie z podjętą przez regionalny Sztab Protestacyjno - Strajkowy decyzją rozpoczynamy wchodzenie w spory zbiorowe. Kolejne akcje są w przygotowaniu - zostaną uruchomione od momentu wejścia w procedurę sporu (tuż po feriach).

41889667 922246861316580 6165946756279304192 n

Sztab Protestacyjno - Strajkowy KSOiW NSZZ „Solidarność", na spotkaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. w Warszawie, postanowił:

  • powołać do 14 lutego regionalne sztaby protestacyjno - strajkowe
  • do 15 marca rozpocząć procedury wejścia w spór zbiorowy na poziomie placówek oświatowych (lub go kontynuować)
  • oflagować placówki oświatowe zgodnie z decyzją regionalnych sztabów

oraz

  • zaapelował do sztabów regionalnych o podjęcie lokalnych akcji protestacyjnych
  • zdecydował o podjęciu działań informacyjnych skierowanych do rodziców - wysłać do mediów i instytucji „List do rodziców”
  • postanowił, że do czasu realizacji postulatów płacowych, przedstawiciele KSOiW NSZZ „S” będą brali udział w spotkaniach z MEN, jedynie w charakterze obserwatorów.
15 styczna 2019r. nadzwyczajna Rada KSOiW NSZZ „S" zdecydowała o powołaniu Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. W jego skład weszli: członkowie Prezydium KSOiW, przewodniczący sekcji regionalnych oraz delegaci WZD KSOiW, którzy są członkami Komisji Krajowej  i jednocześnie reprezentują struktury oświatowe.

Nadzwyczajna Rada KSOiW podtrzymała swoją decyzję dotyczącą postulatów płacowych: „Solidarność” pracowników oświaty domaga się 15 proc. podwyżki płac od stycznia 2019 r. oraz zmiany systemu wynagradzania, który miałby być powiązany ze średnią wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Członkowie Rady zdecydowali również, że Komitet Protestacyjny spotka się 21 stycznia w siedzibie „Solidarności” w Warszawie w celu omówienia strategii działań. 

Więcej tutaj