• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

0097Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat ze Stalowej Woli i Powiatu Stalowowolskiego do udziału w II Festiwalu Kolęd i Pastorałek w dniach 12-13 stycznia 2017r. (czwartek - piątek), którego jesteśmy organizatorem.

Regulamin i Karta Zgłoszenia w załączeniu: pobierz

Wszystkim członkom i sympatykom naszej Komisji życzymy Wesołych Świąt!

30 IX 2016 r., podczas IX WZD Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ "Solidarność" w Stalowej Woli, odbyło się wręczenie honorowego tytułu Zasłużony dla Regionu, który otrzymali członkowie naszej Komisji: Maria Rehorowska, Aleksander Piekaruś, Stanisław Rusin. Serdecznie gratulujemy!

Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła kierunki zmian ustroju szkolnego od 1 września 2017 r. Prezydium KSOiW podkreśliło potrzebę uzgodnienia pakietów osłonowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych tracących pracę. Prezydium wyraziło także zaniepokojenie brakiem propozycji znaczących podwyżek w oświacie.

Więcej pod tym linkiem

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich oświatowych struktur Związku o przekazywanie udokumentowanych informacji dotyczących zamiaru zmuszania nauczycieli do prowadzenia dodatkowych, niepłatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach znowelizowanego art. 42 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.

Przywrócenie bezwzględnej zasady wdrażania podwyżek od 1 stycznia, 20 procentowego wzrostu płac w 2017 roku rekompensujących ich brak w ostatnich latach, uporządkowanie systemu wynagradzania nauczycieli w połączeniu ze zmianą finansowania systemu oświaty, w tym placówek niepublicznych, określenie wielkości stawek wynagradzania oraz zmiana struktury wynagrodzeń - to najważniejsze postulaty zgłoszone przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas spotkania związków zawodowych z Panią Minister Anną Zalewską, które odbyło się 20 kwietnia 2016 r.