• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

„Próbujemy ich nauczyć bycia szczęśliwymi,
by szanowali innych i siebie”

nauczyciel matematyki z fińskiej szkoły

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Za nami i przed nami trudny rok szkolny. W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli i własnym z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne podziękowania za pracę na rzecz jak najlepszego kształcenia i wychowania młodego pokolenia Polaków, za determinację w zmaganiach o wyższe wynagrodzenia i inne, ważne zmiany w polskiej oświacie, bo dzieci i młodzież powinna pozostawać pod opieką ludzi wykwalifikowanych, docenianych i takich, którzy do szkoły przychodzą, bo lubią, bo mają cel i motywację.

Niestety, przez ostatnie 30 lat polska szkoła stała się, w mojej opinii, miejscem reform przeprowadzanych dla partyjnych korzyści, co pociągało za sobą nie tylko finansowe konsekwencje.

Obecnie polscy nauczyciele zarabiają (wraz z dodatkami) tylko połowę średniej płacy nauczycieli w państwach OECD. Bez godnych płac nie ma mowy o podnoszeniu rangi zawodu nauczyciela i edukacji na poziomie ambitnego, europejskiego państwa.

Formalnie rzecz biorąc, na system oświatowy Polska wydaje więcej niż niektóre bogatsze kraje Zachodu: ok 5 proc. PKB i niecałe 13 proc. budżetu (przewyższamy Wielką Brytanię, Niemcy, Austrię, Włochy i Irlandię). Te pieniądze giną jednak w administracyjnej machinie i nijak się mają do dobrobytu pracowników oświaty.

W rankingu „Worldwide Educating For The Future Index” – w którym ocenia się zdolność systemów kształcenia do tworzenia przyszłych elit, Polska jest niżej niż Meksyk, Kostaryka, Ghana czy autokratyczna Rosja.

Obecna Polska 500+ będzie zawsze na 500+ skazana jeśli system edukacyjny nie będzie w stanie konkurować z systemami z innych krajów rozwiniętych.

Jeśli nie zainwestujemy w nauczycieli, Polacy będą musieli konkurować z wychowankami zachodnich szkół ceną i nadal będziemy tanią siłą roboczą.

Pomimo takiej sytuacji polskiej oświaty, w roku szkolnym 2019/2020, życzę spokojnej pracy i przyjaznej atmosfery dla całej społeczności szkolnej.

Marzena Kardasińska