• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Próbujemy ich nauczyć bycia szczęśliwymi, by szanowali innych i siebie - tak o uczniach mówi nauczyciel ... matematyki ... w fińskiej szkole, w której godzinowo dzieci przebywają najkrócej w Europie, a jednak osiągają najwyższe wyniki.

A co niejednokrotnie mówią uczniowie i nauczyciele o polskiej szkole? ... że nasz system edukacji jest bardzo opresyjny i zbiurokratyzowany.

Chcielibyśmy mieć realny wpływ na to, by zmienić polską szkołę na przyjazną i rozwijającą. I nie ma potrzeby wyważać otwartych drzwi tylko korzystać z dobrych przykładów. Niestety, od 30 lat polska szkoła jest reformowana na potrzeby partyjnych korzyści, a to pociąga ogromne koszty - również finansowe. Dlatego tak istotnym jest, aby parlamentarzystami zostawały osoby niezależne. W obecnej sytuacji jest to możliwe tylko w przypadku wyborów do Senatu.

Jak stwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza w orzeczeniu z dnia 31 maja 2019 r. wydanym na wniosek posła na Sejm RP Janusza Sanockiego – ustawa Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego ubiegania się o mandat posła dla tych obywateli, którzy nie należą do partii ani żadnej grupy politycznej.