• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Uprzejmie informujemy, że spotkanie z Przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Panem Ryszardem Proksą na temat aktualnej sytuacji w polskiej oświacie odbędzie się 02.06.2015r. o godzinie 1400 w Stalowej Woli. Miejsce spotkania będzie podane w późniejszym terminie. Prosimy o informację zwrotną o liczbie osób ze szkół i placówek, które wezmą udział w spotkaniu w terminie do 26.05.2015r. Prosimy również o przesyłanie na naszą pocztę email pytań do Pana Przewodniczącego w tym temacie oraz innych sprawach oświatowych i związkowych.

20 kwietnia br. w Warszawie obradowało Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystosowała oświadczenie w sprawie Karty Nauczyciela. Zatwierdzono ostateczny harmonogram manifestacji w Warszawie. Manifestacja rozpoczyna się 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 pod Kancelarią Premiera a zakończy się około godziny 15.00 pod Sejmem RP. Zdecydowanego poparcia dla naszych działań udzielił Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, który także zapowiedział udział w manifestacji. Prezydium ponownie apeluje do struktur oświatowej Solidarności o liczny udział w manifestacji.

Oświatowa "Solidarność" wystąpiła o podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach. Można więc spodziewać się wysypu artykułów o "nauczycielach-którzy-się-lenią-i-mają-za-dobrze". Niektórzy za wszelką cenę starają się udowodnić, że nauczyciele to nieroby. Po co? Bo kiedy opinia publiczna zostanie negatywnie nastawiona do środowiska, łatwiej będzie prowadzić walkę o uśmieciowienie zatrudnienia w szkołach.

Czy polscy nauczyciele pracują za mało? Z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że wręcz przeciwnie.

19719_442668425901219_273886139082209824_n

217534_125136230897170_869326_nNie umiem być srebrnym aniołem
ni gorejącym krzakiem
tyle Zmartwychwstań już przeszło
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami
tyle już Alleluja
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

ks. Jan Twardowski

Koleżanki i Koledzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Szanowni Państwo!

Wielkanoc to czas odradzania się, otuchy i nadziei. Życzę, aby te Święta przyniosły nam wszystkim radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.
Wiosennego nastroju, smacznego święconego i mokrego dyngusa!

W imieniu własnym oraz Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli
Marzena Kardasińska - Przewodnicząca

W rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego zapisano, że dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wyłącznie w dniach wolnych, które sam zarządzi (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki) oraz do 30 września poinformować nauczycieli, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W świetle tego roporządzenia wyznaczona przez minister Kluzik-Rostkowską wiosenna przerwa świąteczna w dniach 2-7 kwietnia nie podlega obowiązkowi zapewnienia dzieciom zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkołach.

Jeżeli w tych dniach dyrektor i nauczyciele mimo wszystko zorganizują uczniom opiekę, to będzie to wyłącznie ich dobra wola.

Z informacji przekazanych ze szkół wynika, że w Stalowej Woli w czasie zimowej przerwy było znikome zapotrzebowanie na taką opiekę. Te informacje przekazaliśmy na Komisjach Oświaty/Edukacji w mieście i starostwie.