• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła kierunki zmian ustroju szkolnego od 1 września 2017 r. Prezydium KSOiW podkreśliło potrzebę uzgodnienia pakietów osłonowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych tracących pracę. Prezydium wyraziło także zaniepokojenie brakiem propozycji znaczących podwyżek w oświacie.

Więcej pod tym linkiem

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich oświatowych struktur Związku o przekazywanie udokumentowanych informacji dotyczących zamiaru zmuszania nauczycieli do prowadzenia dodatkowych, niepłatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach znowelizowanego art. 42 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.

Przywrócenie bezwzględnej zasady wdrażania podwyżek od 1 stycznia, 20 procentowego wzrostu płac w 2017 roku rekompensujących ich brak w ostatnich latach, uporządkowanie systemu wynagradzania nauczycieli w połączeniu ze zmianą finansowania systemu oświaty, w tym placówek niepublicznych, określenie wielkości stawek wynagradzania oraz zmiana struktury wynagrodzeń - to najważniejsze postulaty zgłoszone przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas spotkania związków zawodowych z Panią Minister Anną Zalewską, które odbyło się 20 kwietnia 2016 r.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest z powodu nieuwzględnienia podczas prac w Sejmie oraz Senacie RP uwag i propozycji zgłoszonych przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”, dotyczących nowelizacji art. 42 ust. 2 ustawy - Karty Nauczyciela związanych z tzw. godzinami karcianymi.

Stoimy na stanowisku, że - aby uniknąć zarzutu braku realizacji jednego ze sztandarowych i oczekiwanych przez nauczycieli postulatów Prawa i Sprawiedliwości - Sejm RP powinien dokonać jednoznacznej interpretacji noweli art. 42 ust. 2 ustawy Karty Nauczyciela.

W imieniu Prezydium:

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Zapraszamy na NIEPOWTARZALNĄ WYCIECZKĘ DO KRAKOWA w dniu 11 czerwca 2016 (sobota).