• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Przywrócenie bezwzględnej zasady wdrażania podwyżek od 1 stycznia, 20 procentowego wzrostu płac w 2017 roku rekompensujących ich brak w ostatnich latach, uporządkowanie systemu wynagradzania nauczycieli w połączeniu ze zmianą finansowania systemu oświaty, w tym placówek niepublicznych, określenie wielkości stawek wynagradzania oraz zmiana struktury wynagrodzeń - to najważniejsze postulaty zgłoszone przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas spotkania związków zawodowych z Panią Minister Anną Zalewską, które odbyło się 20 kwietnia 2016 r.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest z powodu nieuwzględnienia podczas prac w Sejmie oraz Senacie RP uwag i propozycji zgłoszonych przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”, dotyczących nowelizacji art. 42 ust. 2 ustawy - Karty Nauczyciela związanych z tzw. godzinami karcianymi.

Stoimy na stanowisku, że - aby uniknąć zarzutu braku realizacji jednego ze sztandarowych i oczekiwanych przez nauczycieli postulatów Prawa i Sprawiedliwości - Sejm RP powinien dokonać jednoznacznej interpretacji noweli art. 42 ust. 2 ustawy Karty Nauczyciela.

W imieniu Prezydium:

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Zapraszamy na NIEPOWTARZALNĄ WYCIECZKĘ DO KRAKOWA w dniu 11 czerwca 2016 (sobota).

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych dołączamy się do życzeń  Pana Ryszarda Proksy Przewodniczącego KSOiW NSZZ "Solidarność"

zyczeniaproksa

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność ”Pracowników Oświaty w Stalowej Woli składa Członkom i Sympatykom NSZZ „Solidarność” życzenia radosnego przeżycia Wigilii oraz Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2016 Roku osobistej i zawodowej pomyślności.

Prosimy przyjąć serdeczne podziękowania za działania, jakie podejmujecie Państwo w szkołach, by jak najlepiej przekazać wiedzę i umiejętności, a zarazem kształtować miłość do naszej Ojczyzny.

Życzymy również Państwu Dyrektorom, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Niepedagogicznym, Emerytom oraz Osobom związanym z oświatą jak najwięcej ludzkiego szacunku  dla efektów Waszej trudnej, ale jakże pięknej pracy z młodymi ludźmi.

W imieniu Komisji i własnym,
Marzena Kardasińska
Przewodnicząca

dscn0518