• 11.jpg
 • 22.jpg
 • 55.jpg
 • 66.jpg

Niejednokrotnie upominaliśmy się o tą grupę pracowników i z zadowoleniem przyjęliśmy informację o podwyżce płacy dla nich, która wynika z decyzji prezydenta i radnych Stalowej Woli. Teraz oczekujemy podobnych decyzji w Starostwie.

Więcej: http://stw24.pl/podwyzki-dla-najmniej-zarabiajacych-pracownikow-szkol-i-przedszkoli/

Nauczycielskie pobory uzależnione są od decyzji rządzących, a przypomnimy, że spór zbiorowy, w który weszliśmy jeszcze z poprzednim rządem, dotyczył m.in. 9% podwyżki płac. Po 1 kwietnia br. obecny rząd ma przedstawić harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie do 2020 r. Jest to efekt spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z premier Beatą Szydło kilka miesięcy temu.

Ponadto NSZZ „Solidarność” domaga się:

 • zwiększenia nakładów na edukację,
 • większego wsparcia finansowego dla małych szkół,
 • wprowadzenia standardów edukacyjnych, w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach,
 • określenia wysokości odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli,
 • wprowadzenia zasad wynagradzania nauczycieli za realizację zajęć pozalekcyjnych w kontekście zmiany zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” treści,
 • przejrzystych zasad naliczania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w części oświatowej subwencji ogólnej,
 • wprowadzenia i określenia czasu pracy tzw. nauczycieli specjalistów do Karty Nauczyciela oraz standardów zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy,
 • przywrócenia obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.