• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

MEiN przesłało związkom zawodowym i samorządom konkretne propozycje, które staną się podstawą do negocjacji na zapowiedzianym spotkaniu w dniu 18 maja 2021r.

Zmianie ma ulec:

  • wysokość pensum – zostanie ono podwyższone o dwie godziny,
  • wprowadzenie dodatku za specjalizacje zawodowe dla nauczycieli dyplomowanych,
  • przejście do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które wynosiłoby: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy 3 500 zł brutto, nauczyciel mianowany 3 900 zł brutto, nauczyciel dyplomowany 4 500 zł brutto
  • zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego - likwidacji ma ulec stopień nauczyciela kontraktowego,
  • określenie przypadków, w których ocena pracy byłaby wymagana,
  • naliczanie urlopu - 50 dni roboczych w placówkach feryjnych we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno–wychowawczych.

Więcej: Podwyżki dla nauczycieli, zmiany w pensum i awansie zawodowym. Oto szczegóły propozycji MEiN - GazetaPrawna.pl

easter eggs 3256177 1920 Moment

W dniu 27 stycznia 2021 r. od godz. 16:30 do 17:30 odbędzie się szkolenie online z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych dedykowane dla członków naszego MOZ-u. Szkolenie poprowadzi Mirosław Trąbiński - regionalny ekspert portalu www.mojeppk.pl.

Podczas szkolenia będą omawiane prawa i obowiązki pracownika związane z PPK, w tym m.in. jakich formalności dokonać, aby przystąpić lub odstąpić od PPK. Po informacjach ogólnych przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

Link do szkolenia został wysłany na e-mail przewodniczących Kół oraz przedstawicieli w szkołach i placówkach objętych działalnością naszego MOZ-u.

Narodziłem się prześladowany od początku, abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności...

Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością...

Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość...

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych optymizmu i nadziei oraz wszelkich Łask Pańskich życzymy Koleżankom i Kolegom Związkowcom, Przyjaciołom i wszystkim naszym Sympatykom.

szopka

 

Od wielu lat jesteśmy świadkami ataków różnych środowisk na osobę świętego Jana Pawła II. Do dewastacji Jego pomników dochodziło już wielokrotnie w przeszłości. Jednak w ostatnim czasie fala nienawiści wobec osoby Papieża-Polaka uległa wielkiemu nasileniu.

Pojawiły się nawoływania do likwidacji pomników, zmian nazw ulic, placów, a nawet usuwania Jego imienia z publikacji. Działania te mają doprowadzić do zmiany wizerunku człowieka godnego najwyższego szacunku, w kogoś współwinnego odrażających przestępstw. Zarzuty stawiane przez środowiska lewackie oparte są na manipulacji i rozpowszechnianiu kłamstw.

Calość apelu w dokumencie pdf - pobierz.