• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

W związku ze wskazanymi przez MEiN propozycjami zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli,  w oparciu o przedstawione przez Koleżanki i Kolegów nauczycieli opinie, propozycje dobrych i oczekiwanych przez oświatowe środowisko rozwiązań, będziemy aktywnie uczestniczyć w pracach nad tymi zmianami. Zwrócimy się również do lokalnych władz samorządowych, aby poznać ich propozycje dotyczące tych zagadnień.

Zapraszamy obecnych i przyszłych członków naszej organizacji do kontaktu z nami i przesłanie nam własnych propozycji i opinii dotyczących zmian systemu awansu zawodowego nauczycieli,  wynagradzania i czasu pracy nauczycieli oraz oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania szkoły.

APEL pdfpobierz

Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli pdfpobierz

Posiadacze związkowej, elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na stacjach paliw LOTOS, z 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność” oraz z oferty Banku Pekao S.A. Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ "Solidarność" należy pobrać z naszej strony, wypełnić, podpisać i przekazać do nas. Następnie wnioski trafiają do Zarządu Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje legitymacje.

Więcej: NSZZ Solidarność - Elektroniczna legitymacja członkowska (solidarnosc.org.pl)

MEiN przesłało związkom zawodowym i samorządom konkretne propozycje, które staną się podstawą do negocjacji na zapowiedzianym spotkaniu w dniu 18 maja 2021r.

Zmianie ma ulec:

  • wysokość pensum – zostanie ono podwyższone o dwie godziny,
  • wprowadzenie dodatku za specjalizacje zawodowe dla nauczycieli dyplomowanych,
  • przejście do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które wynosiłoby: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy 3 500 zł brutto, nauczyciel mianowany 3 900 zł brutto, nauczyciel dyplomowany 4 500 zł brutto
  • zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego - likwidacji ma ulec stopień nauczyciela kontraktowego,
  • określenie przypadków, w których ocena pracy byłaby wymagana,
  • naliczanie urlopu - 50 dni roboczych w placówkach feryjnych we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno–wychowawczych.

Więcej: Podwyżki dla nauczycieli, zmiany w pensum i awansie zawodowym. Oto szczegóły propozycji MEiN - GazetaPrawna.pl

easter eggs 3256177 1920 Moment

W dniu 27 stycznia 2021 r. od godz. 16:30 do 17:30 odbędzie się szkolenie online z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych dedykowane dla członków naszego MOZ-u. Szkolenie poprowadzi Mirosław Trąbiński - regionalny ekspert portalu www.mojeppk.pl.

Podczas szkolenia będą omawiane prawa i obowiązki pracownika związane z PPK, w tym m.in. jakich formalności dokonać, aby przystąpić lub odstąpić od PPK. Po informacjach ogólnych przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

Link do szkolenia został wysłany na e-mail przewodniczących Kół oraz przedstawicieli w szkołach i placówkach objętych działalnością naszego MOZ-u.