• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

„Polska edukacja jest wartością ponadpartyjną i ponadkadencyjną” – to przesłanie listu otwartego adresowanego do podkarpackich parlamentarzystów, od których chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie: Dlaczego głosują przeciwko podwyżkom dla nauczycieli?

Oczekujemy realizacji Porozumienia zawartego z Rządem RP przez oświatową „Solidarność” w 2019 r. w zakresie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, tj.:

  • powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią krajową,
  • 20% wzrostu płac w oświacie,
  • wstrzymania kampanii medialnej, przedstawiającej nieprawdziwe informacje dotyczące wynagrodzeń nauczycieli,
  • zaniechania proponowania podwyżek pensji za zwiększenie liczby godzin pensum dydaktycznego nauczycieli,
  • owocnego dialogu o oświacie służącego dobru dzieci i młodzieży i zwiększenia nakładów na edukację.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek prowadzi od dwóch lat politykę pozorowanego dialogu społecznego, która prowadzi do destrukcji systemu edukacji w Polsce oraz degradacji zawodu nauczyciela – piszą w liście do premiera Mateusza Morawieckiego przedstawiciele oświatowej Solidarności. Przypominają, że Solidarność wielokrotnie apelowała do rządu o merytoryczną debatę o kształcie polskiej oświaty, zwracając jednocześnie uwagę na niezrozumiałe, kontrowersyjne i szkodliwe, zdaniem związkowców, decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Lokalnie warto zapytać podkarpackich parlamentarzystów PiS, dlaczego głosowali przeciwko godziwym podwyżkom dla nauczycieli, które od 1 maja wyniosą zaledwie 4,4%. Naszym zdaniem zaproponowane przez MEiN kolejne Zmiany w Karcie Nauczyciela powinny być po pierwsze powiązane ze zmianą systemu wynagradzania nauczycieli, po drugie powinno być ono uzależnione od wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie od kwoty bazowej ustalanej przez polityków.

Więcej: "Czara goryczy się przelała". KSOiW NSZZ "Solidarność" chce odwołania ministra Czarnka - GazetaPrawna.pl

NSZZ „Solidarność" już w 2017r. postulowała, aby nauczycielskie płace były powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce i nie zależały od politycznej woli parlamentarzystów, rządu i samorządu lokalnego.

Projekt „Solidarności" dla nauczycielskich płac zakłada, że stawki wynagrodzenia zasadniczego są ustalonym procentem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, ogłoszonego przez GUS za rok poprzedzający. Dałoby to proporcjonalny wzrost płac nauczycieli w stosunku do średniej krajowej, a waloryzacja odbywała się automatycznie.

Podczas negocjacji z rządem w 2019r. oświatowa „Solidarność" podpisała w dniu 7 kwietnia porozumienie, w którym strona rządowa, reprezentowana m.in. przez wicepremier Beatę Szydło, zobowiązała się do wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2020r. nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

Pod koniec 2021r, na wniosek przewodniczącego NSZZ „Solidarność", prezydent RP objął patronatem rozmowy pomiędzy „Solidarnością" a rządem w sprawie realizacji porozumienia z 2019r.

Piękne jest w obecnym, trudnym czasie dzielenie się białym opłatkiem, obdarowanie życzliwym uśmiechem i ciepłym spojrzeniem, i składanie życzeń dobrej przyszłości.

W tym, czym jest Boże Narodzenie jest myśl, że rodzi się lepsza, nieznana przyszłość, w której jesteśmy razem z bliskim nam światem i jest w nim miejsce dla każdego.

Widzimy też ogromne zagrożenie, które przeżywali ci, którzy doświadczyli cudu Bożego Narodzenia i stąd płynie nadzieja i otwarcie na to, co będzie nam dane.

Chciałabym życzyć Wszystkim i sobie, aby w czasie Bożego Narodzenia 2021r. doświadczenie narodzenia się nowej, lepszej przyszłości stało się naszym udziałem.

Zdrowych, radosnych Świąt dla Nas i dla Polski! I lepszego Nowego Roku 2022!

Marzena Kardasińska
Przewodnicząca MOZ

W dniu 10 XI 2021r. w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli odbyła się uroczystość upamiętniająca 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a także uroczystość przyrzeczenia uczniów klasy I i II LO o edukacji wojskowej oraz ślubowanie uczniów klas I i II LO z oddziałem sportowym oraz uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:

Przewodnicząca NSSZ "Solidarność" MOZ Pracowników Oświaty w Stalowej Woli Pani Marzena Kardasińska, Starosta Powiatu Stalowowolskiego, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku, Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego, Tczewskiego Batalionu Saperów Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku, Kompanii Lekkiej Piechoty w Stalowej Woli, Przewodnicząca Rady Rodziców, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie.