• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” żąda natychmiastowej realizacji porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku pomiędzy Rządem RP a naszym Związkiem.

Od ponad dwóch lat Rząd uchyla się od wypełnienia przyjętego zobowiązania o wprowadzeniu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Zlekceważenie zawartej z NSZZ „Solidarność” umowy społecznej jest dla wszystkich polskich pracowników bardzo negatywnym sygnałem. Brak zaufania obywateli do państwa może skutkować niepokojami społecznymi i niechęcią do rozwiązywania konfliktów społecznych na drodze porozumienia i kompromisu.

Pobierz pdfzałącznik221.69 KB

Obecnie nauczyciel ma 4046,00 zł wynagrodzenia zasadniczego, 18 godzin pensum, miesięcznie (za 4 tygodnie) - 72 godziny. 4046,00 zł podzielmy przez 72 h = 56,20 zł/h (brutto).

Po „podwyżce” ma być 5040,00 zł wynagrodzenia zasadniczego, podzielmy tą kwotę przez 88 h (22 h nowe pensum x 4 tygodnie) = 57,30 zł/h (brutto).

Ile wynosi „podwyżka”? 57,30 zł - 56,20 zł = 1,10 zł za jedną godzinę lekcyjną...

Więcej: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauczyciel-dla-ucznia--zmieniamy-status-zawodowy-nauczyciela

Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego pracownika.

Zmiana ustawy o podatku dochodowym przywróci równowagę między związkiem pracodawców a związkami zawodowymi. Do tej pory pracodawcy mogli sobie składki na swoje konfederacje przekazywać z kosztów zakładu pracy, a składki związkowe musieliśmy przekazywać po opłaconym przez nas podatku.

Więcej: Piotr Duda: Oczekiwany od ponad 30 lat postulat „S” stał się faktem! Będzie można odliczyć od podatku związkową składkę (tysol.pl)

Emerytura stażowa to dodatkowa, nowa możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek po wykazaniu się okresem ubezpieczeniowym - 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Projekt wprowadzenia emerytur stażowych to inicjatywa NSZZ „Solidarność”, gdyż rolą związku zawodowego jest dbanie o prawa pracowników, którzy ciężko pracują przez całe swoje życie zawodowe i mają prawo przechodząc na emeryturę odpocząć w kwiecie wieku.

Jeżeli zbierzemy 100 tys. podpisów, to Sejm BĘDZIE MUSIAŁ rozpatrzyć projekt tej ustawy. Emerytura stażowa będzie prawem, a nie obowiązkiem!

Zapraszamy do kontaktu i pomocy w zbiórce podpisów.

Więcej na stronie: emeryturazastaz.pl

Do pobrania: pdfLista do składania podpisów, pdfUlotka projektu

 

Ministerialny „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty” nie uwzględnia postulatu powiązania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Zatem my przedstawiamy satysfakcjonującą nas propozycję.

208565621 316469903439218 2220653731737980539 n