• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Piękne jest w obecnym, trudnym czasie dzielenie się białym opłatkiem, obdarowanie życzliwym uśmiechem i ciepłym spojrzeniem, i składanie życzeń dobrej przyszłości.

W tym, czym jest Boże Narodzenie jest myśl, że rodzi się lepsza, nieznana przyszłość, w której jesteśmy razem z bliskim nam światem i jest w nim miejsce dla każdego.

Widzimy też ogromne zagrożenie, które przeżywali ci, którzy doświadczyli cudu Bożego Narodzenia i stąd płynie nadzieja i otwarcie na to, co będzie nam dane.

Chciałabym życzyć Wszystkim i sobie, aby w czasie Bożego Narodzenia 2021r. doświadczenie narodzenia się nowej, lepszej przyszłości stało się naszym udziałem.

Zdrowych, radosnych Świąt dla Nas i dla Polski! I lepszego Nowego Roku 2022!

Marzena Kardasińska
Przewodnicząca MOZ

W dniu 10 XI 2021r. w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli odbyła się uroczystość upamiętniająca 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a także uroczystość przyrzeczenia uczniów klasy I i II LO o edukacji wojskowej oraz ślubowanie uczniów klas I i II LO z oddziałem sportowym oraz uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:

Przewodnicząca NSSZ "Solidarność" MOZ Pracowników Oświaty w Stalowej Woli Pani Marzena Kardasińska, Starosta Powiatu Stalowowolskiego, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku, Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego, Tczewskiego Batalionu Saperów Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku, Kompanii Lekkiej Piechoty w Stalowej Woli, Przewodnicząca Rady Rodziców, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie.

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej oświatowej społeczności, dlatego serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz szkół i placówek kierujemy do Nauczycieli oraz Pracowników administracji i obsługi.

Rodzicom życzymy cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej wytrwałości i radości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

List otwarty z okazji Dnia Edukacji Narodowej - pdfpobierz

Oczekuję, aby Pan Premier wywiązał się ze swoich umów (...) Przekazuję stanowisko Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odnoszące się do wyjątkowo bulwersującej sprawy – niewywiązania się przez Pański Rząd z porozumienia zawartego ponad dwa lata temu (...)

Porozumienie to dotyczy zmian w systemie wynagradzania nauczycieli i zostało zawarte 7 kwietnia 2019 r. w bardzo trudnym dla polskiej edukacji czasie. Zawierając je NSZZ »Solidarność« wykazał się daleko idącą rozwagą i odpowiedzialnością za przyszłość nie tylko pracowników oświaty, ale też za przyszłość naszych dzieci.

Pobierz pnglist

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” żąda natychmiastowej realizacji porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku pomiędzy Rządem RP a naszym Związkiem.

Od ponad dwóch lat Rząd uchyla się od wypełnienia przyjętego zobowiązania o wprowadzeniu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Zlekceważenie zawartej z NSZZ „Solidarność” umowy społecznej jest dla wszystkich polskich pracowników bardzo negatywnym sygnałem. Brak zaufania obywateli do państwa może skutkować niepokojami społecznymi i niechęcią do rozwiązywania konfliktów społecznych na drodze porozumienia i kompromisu.

Pobierz pdfzałącznik221.69 KB