• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego pracownika.

Zmiana ustawy o podatku dochodowym przywróci równowagę między związkiem pracodawców a związkami zawodowymi. Do tej pory pracodawcy mogli sobie składki na swoje konfederacje przekazywać z kosztów zakładu pracy, a składki związkowe musieliśmy przekazywać po opłaconym przez nas podatku.

Więcej: Piotr Duda: Oczekiwany od ponad 30 lat postulat „S” stał się faktem! Będzie można odliczyć od podatku związkową składkę (tysol.pl)

Emerytura stażowa to dodatkowa, nowa możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek po wykazaniu się okresem ubezpieczeniowym - 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Projekt wprowadzenia emerytur stażowych to inicjatywa NSZZ „Solidarność”, gdyż rolą związku zawodowego jest dbanie o prawa pracowników, którzy ciężko pracują przez całe swoje życie zawodowe i mają prawo przechodząc na emeryturę odpocząć w kwiecie wieku.

Jeżeli zbierzemy 100 tys. podpisów, to Sejm BĘDZIE MUSIAŁ rozpatrzyć projekt tej ustawy. Emerytura stażowa będzie prawem, a nie obowiązkiem!

Zapraszamy do kontaktu i pomocy w zbiórce podpisów.

Więcej na stronie: emeryturazastaz.pl

Do pobrania: pdfLista do składania podpisów, pdfUlotka projektu

 

Ministerialny „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty” nie uwzględnia postulatu powiązania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Zatem my przedstawiamy satysfakcjonującą nas propozycję.

208565621 316469903439218 2220653731737980539 n

W związku ze wskazanymi przez MEiN propozycjami zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli,  w oparciu o przedstawione przez Koleżanki i Kolegów nauczycieli opinie, propozycje dobrych i oczekiwanych przez oświatowe środowisko rozwiązań, będziemy aktywnie uczestniczyć w pracach nad tymi zmianami. Zwrócimy się również do lokalnych władz samorządowych, aby poznać ich propozycje dotyczące tych zagadnień.

Zapraszamy obecnych i przyszłych członków naszej organizacji do kontaktu z nami i przesłanie nam własnych propozycji i opinii dotyczących zmian systemu awansu zawodowego nauczycieli,  wynagradzania i czasu pracy nauczycieli oraz oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania szkoły.

APEL pdfpobierz

Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli pdfpobierz

Posiadacze związkowej, elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na stacjach paliw LOTOS, z 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność” oraz z oferty Banku Pekao S.A. Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ "Solidarność" należy pobrać z naszej strony, wypełnić, podpisać i przekazać do nas. Następnie wnioski trafiają do Zarządu Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje legitymacje.

Więcej: NSZZ Solidarność - Elektroniczna legitymacja członkowska (solidarnosc.org.pl)