• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

„Polska edukacja jest wartością ponadpartyjną i ponadkadencyjną” – to przesłanie listu otwartego adresowanego do podkarpackich parlamentarzystów, od których chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie: Dlaczego głosują przeciwko podwyżkom dla nauczycieli?

Oczekujemy realizacji Porozumienia zawartego z Rządem RP przez oświatową „Solidarność” w 2019 r. w zakresie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, tj.:

  • powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią krajową,
  • 20% wzrostu płac w oświacie,
  • wstrzymania kampanii medialnej, przedstawiającej nieprawdziwe informacje dotyczące wynagrodzeń nauczycieli,
  • zaniechania proponowania podwyżek pensji za zwiększenie liczby godzin pensum dydaktycznego nauczycieli,
  • owocnego dialogu o oświacie służącego dobru dzieci i młodzieży i zwiększenia nakładów na edukację.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele oświatowych związków zawodowych ZNP i ZZ "Kontra 2000" sygnatariuszy Listu Otwartego.

Przeczytaj List Otwarty - link

Zobacz wideo z konferencji - link

1671418