• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Działa już strona poświęcona obywatelskiej akcji zbierania podpisów pod ustawą podwyższającą płacę minimalną.

logoo

Pod adresem www.placaminimalna.pl każdy zainteresowany może znaleźć najnowsze informacje o akcji zbierania podpisów. – Piszemy o działaniach Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej, czyli o tym co dzieje się na poziomie Gdańska – mówi Hanna Daszczyńska z Działu Informacji KK, administratorka strony. - Ale bardzo zależy nam też na informacjach z regionów. Czekamy na wieści o działaniach w poszczególnych miastach, miejscach gdzie można poprzeć ustawę, ciekawostkach związanych z naszą kampanią.

Na stronie do pobrania jest pełna treść ustawy, a także druk poparcia. Jest tam też wykaz miejsc, w których można poprzeć projekt oraz formularz kontaktowy z przedstawicielami Komitetu. Zainteresowani znajdą tam też informacje o wysokości płacy minimalnej w wybranych krajach europejskich, streszczenia opracowań naukowych poświęconych płacy minimalnej oraz pliki wideo.

Pobierz doc druk poparcia

Prosimy o dokładne wpisywanie ADRESU ZAMIESZKANIA – miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu – przy składaniu podpisów pod projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. Dokładne wpisanie danych adresowych jest konieczne, aby nasz podpis popierający projekt ustawy był uznany za ważny. 

Listy z zebranymi podpisami prosimy przekazywać na bieżąco do naszej siedziby lub Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.

W dniu 25 maja 2011r. o godz. 14.00 w Rzeszowie odbędzie się pikieta organizowana przez nasz Związek.

W najbliższym czasie na posiedzeniu rządu ma być dyskutowana  zmiana w zakresie urlopów nauczycieli. Ich wymiar ma zostać ograniczony z 78 do 52 dni roboczych, w przypadku nauczycieli przedszkoli do 35 dni w ciągu roku. Skróceniu mają ulec także nauczycielskie urlopy na podreperowanie zdrowia. Nauczycieli ma obowiązywać także 40 godzinny tydzień pracy, z czego 20-22 godziny maja być spędzone przy tablicy.

Inne zmiany dotyczą m.in. uzależnienia podwyżek i awansów od realnego wzrostu jakości nauczania. Poza tym Karta Nauczyciela ma obowiązywać jedynie osoby uczące. Dyrektorzy szkół, jeśli nie prowadzą zajęć, mają zmienionej ustawie nie podlegać.

Strona samorządowa naciska także, aby dokonać zmian w zakresie ustalania i wypłacania pensji nauczycielskich. Samorządowcy chcą likwidacji dodatków wiejskiego i mieszkaniowego i przesunięcia tych pieniędzy do pensji zasadniczej. Postulują także stałą likwidację wymogu zapewnienia nauczycielom średnich pensji i obowiązku wypłacania tzw. dodatków wyrównawczych. Wobec licznych możliwości zdobycia zewnętrznego finansowania, chcą także obniżenie stałego wskaźnika z 1 do 0,5 proc. subwencji oświatowej przeznaczanego na szkolenia nauczycieli.

Źródło: gazetaprawna.pl, samorzad.pap.pl

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym zapotrzebowaniom, oczekiwaniom i chęci uczestnictwa w szkoleniach – Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” informuje o szkoleniach związkowych – program rozwoju kompetencji – dla działaczy szczebla zakładowego. Czterodniowe szkolenia odbędą się w siedzibie Zarządu  Regionu w dwóch terminach 7– 10 luty i 21 – 24 luty 2010 r.

W związku z organizacją szkolenia w lutym – program rozwoju kompetencji – dla działaczy szczebla zakładowego – informujemy, że jedna organizacja zakładowa/międzyzakładowa/ NSZZ „Solidarność" może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby będące członkami komisji zakładowej.