• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Jak zmierzyć sukces Dudy, Guza i związkowców, którzy na parę dni przejęli Warszawę? Ilością artykułów i czasu telewizyjnego poświęconego i demonstracjom, i samym związkowym szefom? Było tego całe mnóstwo. Plejada liberalnych dziennikarzy na głowie stawała, by związkowców opluć i obśmiać. Co utwierdza w przekonaniu, że związki są piętro wyżej, jeśli chodzi o obecność w przestrzeni publicznej - wcześniej je ignorowano, teraz z nimi walczą. Chwała związkowcom, że pokazali palcem na patologie III RP, pokazali, czyją stronę trzyma rząd, pokazali, że dzisiejsza Polska to nie jest najwspanialszy z ustrojów. Chwała im, że wprowadzili do debaty publicznej punkt widzenia pracownika. Że głośno zaczęli mówić to, co większość Polaków mówi po cichu. Warto to docenić!

Warto przeczytać więcej tutaj

"Oświata jest dobrem całego narodu" – pod takim hasłem 12 IX 2013r. odbyła się blisko czterotysięczna pikieta przed Ministerstwem (nie)Edukacji Narodowej w Warszawie i przed Sejmem – w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu „Stop – dość lekceważenia społeczeństwa".

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.12.2012r. (wtorek) odbędzie się konferencja z udziałem Przewodniczącego SKOiW Ryszardem Proksą na temat aktualnej sytuacji w oświacie. Miejsce spotkania: siedziba Zarządu Regionu ul. Wojska Polskiego 2a, godz. 12.00. Zapraszamy!

MEN przedstawiło kolejne dane dotyczące wynagrodzeń nauczycieli. Strona związkowa chce jak największego udziału płacy zasadniczej w całości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.

17 kwietnia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się druga tura rozmów ze związkami zawodowymi o wzroście wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego od września 2012 r. Kwota bazowa, od której wylicza się wynagrodzenia nauczycieli ma wzrosnąć o 3,8 proc. od 1 września 2012 r.  O taki sam wskaźnik  - według podtrzymanych propozycji MEN – ma zostać podwyższone wynagrodzenie zasadnicze na wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycieli.

Nie ma jasnej deklaracji minister Szumilas o rozpoczęciu rozmów dotyczących zmiany Nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego.  Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kontynuuje protest przeciwko wprowadzaniu reformy programowej w szkołach.  25 kwietnia br. wszystkim 16-tu wojewodom zostaną wręczone petycje do Rządu RP z postulatem zmiany Podstawy Programowej.  7 maja br. przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbędzie się ogólnopolska pikieta.

„S” oświatowa, wspólnie z Młodzieżą Wszechpolską,  utworzyła Koalicję na Rzecz Polskiej Szkoły i zaprasza inne organizacje do przystąpienia.