• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

choinkaKoleżanki i Koledzy Związkowcy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2014 - czas refleksji i najpiękniejszych życzeń dla najbliższych.

Dzisiaj, w imieniu Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli oraz własnym, przekazuję wszystkim najserdeczniejsze słowa i myśli. Życzę, aby każda chwila Bożego Narodzenia napełniała radością i nadzieją, a Nowy Rok obdarował zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Wesołych Świąt!

Marzena Kardasińska
Przewodnicząca MOZ Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli

Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o wstrzymaniu akcji protestacyjnej prowadzonej przeciwko projektowanym zmianom w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty. „S” oświatowa po raz ostatni daje szansę Rządowi RP podjęcia dialogu w sprawie projektu zmian w Karcie Nauczyciela.

Przewodniczący Kół, Członkowie "Solidarności" Oświatowej w Stalowej Woli

W związku z nadaniem przez sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży statusu pilnego zmianom w Karcie Nauczyciela oraz Ustawie o systemie oświaty oraz w związku z postanowieniami Rady Sekcji Krajowej w Warszawie (14.11.2013r.) w sprawie intensyfikacji działań protestacyjnych proszę:

1) o wywieszenie flag związkowych na budynkach szkolnych i placówkach oświatowych od dnia 25.11.2013 r.

2) rozpoczęcie akcji pisania listów i maili do posłów z regionu podkarpackiego

3) zaproszenie do akcji innych pracowników waszych szkół i placówek.

Na wniosek Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 20 listopada br. odbyło się spotkanie z Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Rozmowa dotyczyła rządowego projektu zmian w ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu własnym oraz Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" składam Państwu wyrazy uznania i szacunku za codzienną pracę z uczniem i dla ucznia.

Dziękuję za to, że w trudnej rzeczywistości polskiej oświaty, ciągłych zmian prawnych, zwiększania obowiązków, w atmosferze nieobiektywnej krytyki, swoje najistotniejsze zadanie – kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży – wykonujecie z dużym zaangażowaniem i poświęceniem.

Życzę Państwu, aby ten trud zyskał pełne uznanie społeczne, a jego owoce przyczyniały się do budowania lepszej teraźniejszości i przyszłości.

Gratuluję tym, których pracę uhonorowano przyznaniem odznaczeń, medali i nagród.

Niech przekonanie, że swoją postawą dajecie przykład i inspirujecie młodego człowieka do bycia świadomym obywatelem, będzie źródłem siły, wytrwałości i determinacji w walce o obronę statusu zawodowego i godność polskiego nauczyciela. W tym działaniu musimy być „zawsze razem, nigdy jeden przeciwko drugiemu".

Życzę, abyśmy wspólnie wykazali się uporem i jednością w konsekwentnym mówieniu NIE niekorzystnym zmianom w systemie edukacji - tym, które powodują, że przestaje ona być narodowa i tym, które uderzają w jej jakość.

Serdecznie życzę zdrowia, pogody ducha, zawodowych sukcesów i osobistego szczęścia.

Polskiej oświacie zaś życzę, aby decydowali o niej ludzie mądrzy, kompetentni, świadomi roli i znaczenia edukacji dla naszej wspólnej przyszłości, w myśl ciągle aktualnych słów Jana Zamoyskiego, że:

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie".

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Ryszard Proksa