• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Przewodniczący Kół, Członkowie "Solidarności" Oświatowej w Stalowej Woli

W związku z nadaniem przez sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży statusu pilnego zmianom w Karcie Nauczyciela oraz Ustawie o systemie oświaty oraz w związku z postanowieniami Rady Sekcji Krajowej w Warszawie (14.11.2013r.) w sprawie intensyfikacji działań protestacyjnych proszę:

1) o wywieszenie flag związkowych na budynkach szkolnych i placówkach oświatowych od dnia 25.11.2013 r.

2) rozpoczęcie akcji pisania listów i maili do posłów z regionu podkarpackiego

3) zaproszenie do akcji innych pracowników waszych szkół i placówek.

Akcja wywieszania flag związkowych powinna być poprzedzona uzyskaniem zgody pracodawcy.

Pozdrawiam, Marzena Kardasińska

 

Adresy biur, e-maile znajdują się na stronie internetowej Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania:
http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/

 

Przykładowe projekty listów

Wzór 1

Szanowna Pani Poseł,

Szanowny Panie Pośle,

Ja niżej podpisany, Pani/Pana Wyborca, pragnę zadać pytanie, na które oczekuję odpowiedzi: czy zagłosuje Pani/Pan za proponowanymi  zmianami w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela?

Zmiany zawarte w przedstawionych do zaopiniowania projektach są niebezpieczne, przyczyniają się do obniżenia poziomu opieki i wychowania w szkołach i jeszcze bardziej  ograniczają prawa nauczycieli w Polsce. Status zawodowy nauczyciela wymaga uznania w tej trudnej, niełatwej pracy.

Odniosę się do poszczególnych propozycji:

1.    Urlop dla poratowania zdrowia. Propozycja możliwości wzięcia urlopu po 20 latach pracy i tylko jeden raz, może okazać się całkowicie zbędna. Jak z samej nazwy wynika, jest to urlop służący do poratowania zdrowia, a nie urlop wykorzystany do leczenia. Szczególnie ważna jest także regeneracja zdrowia w kontekście obowiązku pracy do 67 roku życia. Ustalenie, kiedy nauczyciel, ze względu na stan zdrowia spowodowany warunkami pracy, powinien mieć przerwę w jej wykonywaniu dla poprawy zdrowia, powinno się opierać przede wszystkim  na badaniach lekarskich! Obecny zapis, mówiący o 7 latach zatrudnienia został określony na podstawie badań Instytutu Medycyny Pracy. Nie jest to więc dzieło przypadku.

2.    Rejestrowanie zajęć. To bardzo kontrowersyjny pomysł, polegający na wprowadzeniu obowiązku rejestrowania czynności wykonywanych przez nauczyciela poza pensum, być może poza  godzinami pracy, wytwarzający dodatkową biurokrację. Podkreślam, że wszystkie dodatkowe czynności do których nauczyciel jest zobowiązany, są obecnie rejestrowane w formie uzgodnionej przez dyrektora szkoły. Jakie więc zajęcia i czynności nauczyciel jest zobowiązany rejestrować w okresach miesięcznych? Ponadto, warto pamiętać, że praca dydaktyczno-wychowawcza to proces twórczy,  nierzadko bardzo trudny do zmierzenia. Pomysł rejestrowania zajęć wydaje się tym bardziej niezrozumiały w kontekście opublikowanych badań, z których wynika, że nauczyciel wykonuje pracę średnio ponad 46 godzin tygodniowo.

3.    Urlop wypoczynkowy a ilość dni. Autorom projektu nie udało się połączyć w sposób spójny powszechnie obowiązujących przepisów urlopowych, uregulowanych w kodeksie pracy, z organizacją pracy w szkole. Nie ulega wątpliwości, że urlop ten powinien przypadać przede wszystkim w czasie, kiedy nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Proponowane udzielanie urlopu według planu urlopów będzie pozwalało na korzystanie z niego przez nauczycieli na zasadach powszechnych w ciągu całego roku kalendarzowego, a to będzie z kolei dezorganizowało pracę szkoły. Jeżeli dyrektor szkoły miałby ustalać plan urlopów dla poszczególnych nauczycieli w czasie ferii szkolnych, to taki plan nie byłby potrzebny, jak nie jest potrzebny obecnie.
Nie można zatem tworzyć fikcji w szkołach! Nauczyciel pozostający w dyspozycji dyrektora szkoły bez potrzeby, tzn. wówczas, gdy uczniowie mają wakacje lub przerwy (nie tylko świąteczne), jest absurdalne. Czym nauczyciel ma się wtedy zająć – myciem okien?

4.    Awans zawodowy nauczyciela. Obecnie istnieje już możliwość wyrażenia opinii o nauczycielu przez Radę Rodziców. W jakim zatem celu proponuje się wprowadzenie takiej osoby do komisji rozstrzygającej o awansie zawodowym?

podpis

Wzór 2

Szanowna Pani Poseł,

Szanowny Panie Pośle,

Jestem nauczycielem z długoletnim stażem. Niepokoi mnie fakt, że po raz kolejny staję w obliczu zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela. Czy jest Pani/Pan świadom, że proponowane zmiany przyczyniają się do obniżenia poziomu opieki i wychowania w szkole i jednocześnie ograniczają prawa nauczycieli w Polsce?

Zmiany dotyczące likwidacji prawa do urlopu zdrowotnego, rejestrowanie zajęć poza pensum, co wiąże się z kolejną biurokracją, kolejnych zmian w awansie zawodowym, czy manipulowanie przy wynagrodzeniach, to z pozoru zabiegi kosmetyczne, ale w rzeczywistości jest to przerzucenie odpowiedzialności państwa na samorząd i samych nauczycieli za stan oświaty.

Zwracam się z prośbą o rzetelne przeanalizowanie tych propozycji i podjęcie słusznej decyzji NIEPOPARCIA ich w sejmowym głosowaniu.

W swojej długoletniej praktyce zawodowej przeżyłam/em wiele reform oświaty i każda z nich zaburzyła moje poczucie stabilności zawodowej. I po raz kolejny ja i moi wychowankowie jesteśmy stawiani w takiej sytuacji.

NIE ZGADZAM się na „EKSPERYMENTOWANIE” na szkole i oświadczam, że w nadchodzących wyborach nie zagłosuję na Panią/Pana jeżeli będzie Pani/Pan rzecznikiem tych  „eksperymentów”.

podpis

Wzór 3

Szanowny Panie Pośle,

Jestem matką trójki dzieci i od ponad 30 lat pracuję jako nauczycielka. Zmian w systemie oświaty, rozmaitych „innowacji” było sporo. Każde z nich budziło zainteresowanie, ale i niestety wiele obaw ( jak się później okazało uzasadnionych).

Z perspektywy lat utwierdzam się w przekonaniu, iż większość z nich miała charakter destrukcyjny.

Przed nami wizja zmian w ustawie o systemie oświaty Karcie Nauczyciela. Szkoda, że ich inicjatorzy nie mają pojęcia o tragicznych skutkach wprowadzenia ich w życie. Wbrew pozorom zmiany te nie dotyczą tylko kilkuset tysięcy nauczycieli. Przykro, że w konsekwencji nieprzemyślanych decyzji, ignorując zdrowy rozsądek i doświadczenia wielu pokoleń pedagogów - wyraźnie ulegnie obniżeniu poziom edukacji w polskich szkołach.

A może tak ma być? Głupim narodem łatwiej kierować.

Proponuję, aby zechciał Pan z należytą uwagą przeanalizować projekt zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela, zanim przystąpi Pan do głosowania w Sejmie. W trosce o Pański cenny czas i nawał obowiązków, proponuję przejrzenie prezentacji na stronie: oswiata.solidarnosc.poznan.pl, którą przygotowali ludzie, dla których dobro naszej Ojczyzny jest priorytetem w codziennych działaniach.

Jednocześnie informuję, że jeżeli zagłosuje Pan za wprowadzeniem proponowanych przez MEN niekorzystnych zmian w KN i ustawie o systemie oświaty – NIE POPRĘ Pana w nadchodzących WYBORACH.

podpis

Wzór 4

Ja, jako świadomy obywatel, który weźmie udział w nadchodzących wyborach, informuję, że nie zagłosuję na parlamentarzystę, który poprze wprowadzenie niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty, proponowanych przez MEN.

…………… …………………... ……………….

IMIĘ NAZWISKO DATA

Wzór 5

Miejscowość, dnia 11 listopada 2013 roku

Szanowna Pani Poseł,

Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem. Przywykłem już do zawistnego majstrowania przez byłych uczniów przy prawach nauczycieli. Smutne.

Teraz zaskoczony jestem głupotą i ignorancją Ministerstwa Edukacji Narodowej. Trzeba być szalenie zadufaną w sobie i mściwą osobą, by twierdzić, że za biurkiem jest się mądrzejszym niż Instytut Medycyny Pracy (urlop dla poratowania zdrowia), wprowadzić komuś obowiązek rejestrowania kroków, nakazać uczyć, gdy nie ma dzieci, awansować ludzi nie według zasług, ale własnego uznania i widzi mi się, wreszcie represjonować (komisje dyscyplinarne u przełożonego).

Dlatego informuję, że jako świadomy obywatel, biorąc udział w wyborach, nie będę głosował na kogoś, kto, wykorzystując byłe społeczne zaufanie, poprze szkodliwe dla polskiej oświaty pomysły MEN.

Z poważaniem

Podpis

покраска мдф харьковкакой планшетный выбратькак правильноtopodin раскрутка сайта самостоятельноmfx brokerdutch toконсульство австрии в харькове