• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o wstrzymaniu akcji protestacyjnej prowadzonej przeciwko projektowanym zmianom w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty. „S” oświatowa po raz ostatni daje szansę Rządowi RP podjęcia dialogu w sprawie projektu zmian w Karcie Nauczyciela.

Dotychczasowe działania protestacyjne prowadzone przez NSZZ „Solidarność” przyniosły pozytywne efekty w postaci wykreślenia z projektu zmian w ustawie o systemie oświaty zapisów rozszerzających możliwości prywatyzacyjne szkół i placówek oświatowych oraz znaczne spowolnienie procesu zmian w Karcie Nauczyciela.

Akcja protestacyjna  zostanie wznowiona, jeśli do Sejmu RP trafi nieuzgodniony ze związkami zawodowymi projekt ustawy o zmianie Karty Nauczyciela nie do zaakceptowania przez NSZZ „Solidarność”. Sekcja Krajowa, stojąc na stanowisku, że warunki pracy dla nauczycieli są  równoznaczne z warunkami uczenia się dla ucznia, nadal oczekuje  wycofania niekorzystnych propozycji zmian w Karcie Nauczyciela.

Prezydium Sekcji Krajowej ponowiło postulat skierowany do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej o dwustronne spotkanie w celu omówienia najistotniejszych spraw nurtujących polską oświatę, w tym traktowanie Karty Nauczyciela jako ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla nauczycieli, podlegającego uzgodnieniom ze związkami zawodowymi.

Prezydium SKOiW NSZZ „S” dziękuje wszystkim strukturom NSZZ „Solidarność” za dotychczas prowadzone działania w ramach akcji protestacyjnej  przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.

Rzecznik Prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

квадратный паркетмоноподывок шопkontur yamalузнать позиции сайталобановский александр детиtranslation sitesфутляр для косметики