• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Na wniosek Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 20 listopada br. odbyło się spotkanie z Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Rozmowa dotyczyła rządowego projektu zmian w ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela.

Ryszard Proksa, przewodniczący SKOiW, przedstawił stanowisko Związku w sprawie nieprawidłowości podczas przygotowywania projektów zmieniających ustawę o systemie oświaty i ustawę - Karta Nauczyciela. Zdaniem Związku Karta Nauczyciela to ponadzakładowy układ zbiorowy pracy i jako taki, powinien podlegać uzgodnieniom z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, a nie tylko opiniowaniu, jak to miało miejsce w przypadku projektu założeń do zmian w KN.

Przedstawiciele Sekcji Krajowej podkreślili także, że  środowisko oświatowej „Solidarności”, wobec braku rzeczywistego dialogu, niedotrzymania warunków Porozumienia Ministra Edukacji Narodowej z SKOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 10 lipca 1990 r. (w sprawie zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania organów administracji rządowej z instancjami SKOiW) oraz kontynuowania niekorzystnych zmian w prawie oświatowym jest zdeterminowane do zaostrzenia dotychczasowych form protestu.

Obecni na spotkaniu członkowie Prezydium Komisji ENiM zapowiedzieli wystąpienie do MEN w sprawie oceny prawidłowości dialogu w czasie projektowania zmian w prawie oświatowym.

Niezależnie od tego Prezydium Sekcji Krajowej wystąpi do Pani Joanny Kluzik – Rostkowskiej, nowego  Ministra Edukacji Narodowej, o podjęcie rozmów zgodnych z zasadami dialogu społecznego.

W spotkaniu udział wzięli posłowie:  Piotr Bauć, Artur Bramora, Sławomir Kłosowski, Zbigniew Włodkowski. Ze strony NSZZ „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Proksa, Teresa Misiuk, Halina Kurpińska, Henryk Ślusarski, Jolanta Kornel, Roman Laskowski, Lesław Ordon.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

технология укладки паркетной доскискидка на ноутбуккак рисоватьkontur yamalрейтинг онлайн сайтовhttps://topodin.com/seo/post/obrabatyvaem-vozrazheniya-klientov-2-varianta-3-voprosa-i-4-harakternye-oshibkiмакияжмихаил безлепкин досье