• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu własnym oraz Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" składam Państwu wyrazy uznania i szacunku za codzienną pracę z uczniem i dla ucznia.

Dziękuję za to, że w trudnej rzeczywistości polskiej oświaty, ciągłych zmian prawnych, zwiększania obowiązków, w atmosferze nieobiektywnej krytyki, swoje najistotniejsze zadanie – kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży – wykonujecie z dużym zaangażowaniem i poświęceniem.

Życzę Państwu, aby ten trud zyskał pełne uznanie społeczne, a jego owoce przyczyniały się do budowania lepszej teraźniejszości i przyszłości.

Gratuluję tym, których pracę uhonorowano przyznaniem odznaczeń, medali i nagród.

Niech przekonanie, że swoją postawą dajecie przykład i inspirujecie młodego człowieka do bycia świadomym obywatelem, będzie źródłem siły, wytrwałości i determinacji w walce o obronę statusu zawodowego i godność polskiego nauczyciela. W tym działaniu musimy być „zawsze razem, nigdy jeden przeciwko drugiemu".

Życzę, abyśmy wspólnie wykazali się uporem i jednością w konsekwentnym mówieniu NIE niekorzystnym zmianom w systemie edukacji - tym, które powodują, że przestaje ona być narodowa i tym, które uderzają w jej jakość.

Serdecznie życzę zdrowia, pogody ducha, zawodowych sukcesów i osobistego szczęścia.

Polskiej oświacie zaś życzę, aby decydowali o niej ludzie mądrzy, kompetentni, świadomi roli i znaczenia edukacji dla naszej wspólnej przyszłości, w myśl ciągle aktualnych słów Jana Zamoyskiego, że:

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie".

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Ryszard Proksa

шлифовка паркета харьковинтернет магазин техники ноутбукикистьmyotpusk сайт на гуглonline translator pdfполиграф стоимость услугиvsemsmart.ru