• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" obradujący w dniach 14-15 lutego w Zakopanem skrytykowali "Deklarację na rzecz edukacji przyszłości", skierowaną do nauczycieli przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską.

W stanowisku przesłanym PAP Rada KSOiW NSZZ "Solidarność" uznała "Deklarację na rzecz edukacji przyszłości", skierowaną do nauczycieli przez minister edukacji narodowej, "za kolejny dowód konfrontacyjnej postawy wobec środowiska oświatowego i reprezentujących je organizacji związkowych, brak woli porozumienia i dążenie do zaognienia konfliktu".

Zdaniem Rady, przesłany do szkół dokument świadczy o absolutnym braku wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania oraz o prawdziwych potrzebach pracowników szkół i placówek oświatowych. "Jest próbą jednostronnego narzucenia rozwiązań, mimo zdecydowanego sprzeciwu nauczycieli".

Członkowie Rady Krajowej skrytykowali likwidację dodatku na zagospodarowanie dla nauczycieli, który stanowił dwukrotną pensję i zastąpienie go dodatkiem dla młodych nauczycieli, czyli 2 x 1000 zł w ciągu stażu. W stanowisku podkreślili oni, że ta kwota to połowa zlikwidowanego dodatku na zagospodarowanie. Zwrócili także uwagę, że kolejne straty finansowe dla nauczycieli spowoduje wydłużenie awansu zawodowego o pięć lat.

"Również proponowane dodatki za wyróżniającą pracę nie zwiększą wynagrodzeń, ponieważ będą one uzależnione od decyzji administracyjnych organów prowadzących i otrzymają je tylko nieliczni. Nie akceptujemy koncepcji, zgodnie z którą jakość pracy nauczyciela można stymulować dodatkami. W interesie ucznia i całego społeczeństwa jest, by każdy nauczyciel pracował na najwyższym poziomie i za tę pracę był godnie wynagradzany" - czytamy w stanowisku.

W miniony poniedziałek minister Zalewska podpisała "Deklarację na rzecz edukacji przyszłości". Dokument to apel o podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jest skierowany przede wszystkim do związków zawodowych, ale również samorządowców, nauczycieli i rodziców.(PAP)

Stanowisko: www.solidarnosc.org.pl

Głosem związków - audycja w Radiu Rzeszów i TVP3 Rzeszów o sytuacji protestacyjno - strajkowej (18.02.2019).

www.oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl

rzeszow.tvp.pl