• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

W związku z organizacją szkolenia w lutym – program rozwoju kompetencji – dla działaczy szczebla zakładowego – informujemy, że jedna organizacja zakładowa/międzyzakładowa/ NSZZ „Solidarność" może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby będące członkami komisji zakładowej.

Jest to wymóg organizatorów szkolenia, a jego przestrzeganie jest konieczne ze względu zarówno na możliwość przyjęcia listy uczestników szkolenia oraz rozliczenia kosztów organizacji szkolenia, z programu Kapitał Ludzki – środki pomocowe Unii Europejskiej.

Ilość miejsc jest ograniczona – zorganizowane zostaną dwie grupy szkoleniowe po 16 osób. Z uwagi na ograniczoną ilość osób o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy zgłaszaniu uczestnictwa proszę o podawanie terminu uczestnictwa I termin – 7-10 luty lub II termin 21 – 24 luty oraz czy konieczne będzie przygotowanie oddelegowania do zakładu pracy przez Zarząd Regionu.

Przypominamy, że szkolenia odbędą się w terminach 7– 10 luty i 21 – 24 luty. Miejsce szkolenia – świetlica Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność". Godziny szkolenia – od 8.30 do 15.30 od poniedziałku do czwartku – obecność w zajęciach szkoleniowych jest obowiązkowa. Osoby uczestniczące w szkoleniu są zobowiązane do wypełnienia deklaracji uczestnictwa, w dniu rozpoczęcia szkolenia.

W załączeniu przesyłamy regulamin uczestnictwa w szkoleniu, który szczegółowo wyjaśnia wszelkie kwestie związane z udziałem w szkoleniu.

pdf Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

укладка паркет ценанедорогие игровые ноутбукикак правильноprofessional translationкак продвигать сайтВладимир Мунтян апостолникас харьковооо полигон