• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym zapotrzebowaniom, oczekiwaniom i chęci uczestnictwa w szkoleniach – Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” informuje o szkoleniach związkowych – program rozwoju kompetencji – dla działaczy szczebla zakładowego. Czterodniowe szkolenia odbędą się w siedzibie Zarządu  Regionu w dwóch terminach 7– 10 luty i 21 – 24 luty 2010 r.

Szkolenia zostaną zorganizowane dla dwóch 16 – osobowych grup. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu – osób pełniących funkcje w komisji zakładowej  – w trybie pilnym należy zgłaszać do Zarządu Regionu.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia przeprowadzą metodycy i trenerzy z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Szkolenia dla związkowców z naszego regionu będą odbywać się w ramach projektu „konstruktywny dialog – program rozwoju kompetencji liderów NSZZ „Solidarność”. Tytuł 4 dniowych szkoleń „Lider dialogu autonomicznego – program rozwoju kompetencji działaczy szczebla zakładowego NSZZ „Solidarność”. Podczas 4 – dniowego szkolenia zostaną zrealizowane dwa moduły szkoleniowe:

I. Podstawy prawne dialogu autonomicznego

  • NSZZ „Solidarność” jako partner dialogu społecznego. Prawo wewnątrzzwiązkowe
  • Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych działających na szczeblu zakładowym

II. Dialog autonomiczny w praktyce

  • Zakładowe źródła prawa pracy. Układy zbiorowe, porozumienia zbiorowe i regulaminy.
  • Procedury rozwiązywania sporów i konfliktów

Prosimy o pilne zgłaszanie uczestników szkolenia, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze związkowym pozdrowieniem

Przewodniczący Zarządu Regionu

Ziemia Sandomierska

NSZZ „Solidarność”

(-)  Andrzej Kaczmarek

ламинат купитьсамый лучший ноутбуккисточкаmedical terminologyрегистрация сайта в поисковых системах googleЧто такое Поведенческие факторыстоимость контекстной рекламы googleполигон компания