• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

W rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego zapisano, że dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wyłącznie w dniach wolnych, które sam zarządzi (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki) oraz do 30 września poinformować nauczycieli, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W świetle tego roporządzenia wyznaczona przez minister Kluzik-Rostkowską wiosenna przerwa świąteczna w dniach 2-7 kwietnia nie podlega obowiązkowi zapewnienia dzieciom zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkołach.

Jeżeli w tych dniach dyrektor i nauczyciele mimo wszystko zorganizują uczniom opiekę, to będzie to wyłącznie ich dobra wola.

Z informacji przekazanych ze szkół wynika, że w Stalowej Woli w czasie zimowej przerwy było znikome zapotrzebowanie na taką opiekę. Te informacje przekazaliśmy na Komisjach Oświaty/Edukacji w mieście i starostwie.

фанерный пол на лагахноутбук с 3gпосудаlanguage serviceпроверить положение сайта в поисковых системахноутбуки в украине цены в гривнахСерьезный и ответственный подход для продвижения сайта компании. Узнайте про лучшие традиции и методики интернет-рекламы корпоративного сайта.маркетинговый план это