• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” organizuje ogólnopolskie uroczystości 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniu 29 sierpnia 2015r. Komisja Krajowa zaprasza związkowców wraz z rodzinami do udziału w uroczystościach i zapewnia refundacje kosztów przejazdów autokarów. Zgłoszenia na wyjazd prosimy przesyłać na nasz email do dnia 25 lipca 2015r.

solid35

циклевка паркета мастерintel ноутбукикак скрытьoltatravel проверка позиций сайта по поисковым запросамоценка сайта стоимостиКомпания Интерсервиссайт: www.w100.ruвидеокамеру