• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

20 listopada 2015r. odbyło się uroczyste  spotkanie naszej organizacji, które dedykowane było wyjątkowemu wydarzeniu jakim jest przypadające w 2015 roku XXXV - lecie NSZZ „Solidarność” oraz XXV lecie naszego MOZ-u.

Wśród zaproszonych gości były osoby od początku związane ze Związkiem:

Pani Maria Rehorowska, Pan Aleksander Piekaruś, Pan Piotr Jurczyk, którzy przypomnieli nam historię swojej przynależności i działalności.

Przewodnicząca Komisji Marzena Kardasińska w skrócie przypomniała 35 – letnią historię Związku i 25 – lecie naszego MOZ-u. Zaznaczyła, że to wyjątkowe wydarzenie skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń, potwierdzające jednocześnie trwałość podjętych działań w walce  o wolność Ojczyzny, nierozerwalnie związaną z przesłaniem sprawiedliwości społecznej i poszanowaniem godności człowieka.

35 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, po fali strajków w całym kraju, w Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienie gwarantujące m.in. prawo do utworzenia niezależnych, samorządnych związków zawodowych. Związek powstał głównie dla obrony praw pracowniczych, ale do 1989 był to również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi. Początkowo miał duże wpływy polityczne np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997–2001.

Spotkanie 1Spotkanie 2List gratulacyjny XXXV - lecie Związku

„Solidarność” nie byłaby możliwa bez papieża Jana Pawła II. Idea solidarności była w centrum jego zainteresowania. Strajki 1980 roku i to, co stało się później – powstanie związku zawodowego „Solidarność”, było bardzo bliskie jego sercu.

W robotniczych protestach widział więcej niż jedynie bunt przeciwko władzy w celu poprawy warunków życia, więcej niż jedynie walka o wolność i demokrację. Uczynił z „Solidarności” symbol pozytywnych przemian. „Solidarność” stała się symbolem, gdyż opowiedziała się za pokojowymi metodami walki i głosiła ideę współdziałania w poszanowaniu ludzkiej godności i sprawiedliwości.

Papież patronował „Solidarności” od początku jej powstania i z tej racji nie szczędził jej także słów krytyki.

цены на паркетную доскулучшие планшеты для игрдля жульенаdynamic languagegoogle ключевые словаооо полигон украинакейсtripadvisor