• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

"Oświata jest dobrem całego narodu" – pod takim hasłem 12 IX 2013r. odbyła się blisko czterotysięczna pikieta przed Ministerstwem (nie)Edukacji Narodowej w Warszawie i przed Sejmem – w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu „Stop – dość lekceważenia społeczeństwa".

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.12.2012r. (wtorek) odbędzie się konferencja z udziałem Przewodniczącego SKOiW Ryszardem Proksą na temat aktualnej sytuacji w oświacie. Miejsce spotkania: siedziba Zarządu Regionu ul. Wojska Polskiego 2a, godz. 12.00. Zapraszamy!

MEN przedstawiło kolejne dane dotyczące wynagrodzeń nauczycieli. Strona związkowa chce jak największego udziału płacy zasadniczej w całości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.

17 kwietnia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się druga tura rozmów ze związkami zawodowymi o wzroście wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego od września 2012 r. Kwota bazowa, od której wylicza się wynagrodzenia nauczycieli ma wzrosnąć o 3,8 proc. od 1 września 2012 r.  O taki sam wskaźnik  - według podtrzymanych propozycji MEN – ma zostać podwyższone wynagrodzenie zasadnicze na wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycieli.

Nie ma jasnej deklaracji minister Szumilas o rozpoczęciu rozmów dotyczących zmiany Nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego.  Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kontynuuje protest przeciwko wprowadzaniu reformy programowej w szkołach.  25 kwietnia br. wszystkim 16-tu wojewodom zostaną wręczone petycje do Rządu RP z postulatem zmiany Podstawy Programowej.  7 maja br. przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbędzie się ogólnopolska pikieta.

„S” oświatowa, wspólnie z Młodzieżą Wszechpolską,  utworzyła Koalicję na Rzecz Polskiej Szkoły i zaprasza inne organizacje do przystąpienia.