• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wobec braku reakcji rządu RP na postulat 9% podwyżki wynagrodzeń w 2015 roku kontynuuje akcję informacyjno - protestacyjną, organizując 9 grudnia 2014 roku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów nadzwyczajne posiedzenie Rady, powiększone o przedstawicieli środowisk oświatowych. 

Solidaryzując się z pikietującymi wywieszamy flagi związkowe na budynkach po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły lub placówki.

Na stronie www.sprawdzampolityka.pl każdy może sprawdzić jak poseł czy senator z jego okręgu głosował w sprawach najważniejszych z punktu widzenia spraw pracowniczych, społecznych i obywatelskich. Czy dotrzymał swoich przedwyborczych obietnic? Czy działał w interesie swoich wyborców?

https://www.youtube.com/watch?v=tlIQ2APyCEs&feature=youtu.be

Pan Andrzej Szlęzak - Prezydent Miasta Stalowej Woli

Komisja Międzyzakładowa MOZ Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli zaprasza Pana Prezydenta na spotkanie w sprawach oświatowych z członkami naszej organizacji w dniu 30.04.2014r. (środa) o godz. 16.30 w budynku ZSO Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego 9.

549040_314277591970739_2053541999_nSzanowni Państwo, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu Komisji Międzyzakładowej oraz własnym składam serdeczne życzenia, aby w sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i nadzieja odradzającego się życia.

Marzena Kardasińska
Przewodnicząca KM MOZ Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”